RING OSS - 08-124 202 47

Markanläggning Stockholm

RING OSS - 08-124 202 47

Om oss

Vårt företag är specialiserad på markanläggning i Stockholm och har rätt kompetens.

Valter Eklund Stenentreprenader AB grundades av ingen annan än Valter Eklund, så tidigt som 1938. En bra många år senare kilar vi fortfarande stadigt på dessa byggstenar som kom att lägga grunden för vad som idag har blivit Valter Eklund Koncernen. Vi utför arbeten i både privat och offentlig miljö.

Kontakta oss – vi hjälper dig med allt inom markanläggning i Stockholm! Välkommen.

Tre generationer med sten- och markarbeten

Som det anrika och etablerade familjeföretag vi är med anor som sträcker sig hela tre generationer tillbaka har vi stenkoll på läget! Därför kan vi också garantera dig en lika lång och gedigen expertis och erfarenhet av t.ex. markanläggning i Stockholm.

Markanläggning i Stockholm

Vi hjälper våra kunder med diverse projekt inom mark och markanlägging i Stockholm, både vad gäller hela eller delar av det tänkta uppdraget. Oavsett vad, finns vi här för dig när du behöver det! 

Markanläggning inkluderar bl.a:

 • Planering eller hårdgöring av mark.
 • Buskröjning, schaktning och torrläggning av mark.
 • Rivning av byggnad el. dyl.
 • Täckdiken och skogsvägar.
 • Parkeringsplatser.
 • Lek- och idrottsplatser.

Vad vi erbjuder inom markanläggningsarbeten

Som redan nämnt kan vi hjälpa dig med mesta och tillhandahåller därför tjänster inom sten- och markarbeten med allt från dränering till anläggning av hus- och industrigrunder – vare sig det gäller asfaltering eller tomtplanering. Hur kan vi hjälpa dig med din markanläggning i Stockholm? 

Övriga tjänster inom markanläggning:

 • Grundarbete för nybyggnation eller utbyggnation.
 • Omfattande anläggningsarbeten inkl. rivning, schaktning och dyl.
 • Dikesgrävningar och dikesrensningar.
 • Utjämning av höjdskillnader och återfyllnad m.m.

Ett kärt familjeföretag med goda värderingar

Den som är stark måste också vara snäll! Därför engarerar vi oss i enlighet med våra värderingar och tar socialt ansvar genom att stödja ett antal olika organisationer och föreningar, vilka vi anser verkar aktivt för att förbättra samhället.

Några exempel på föreningar och organisationer vi stödjer är: Barncancerfonden, Missing People Sweden, BRIS, Svenska Polisidrottsförbundet, Giving People och AIK Ungdomsfotboll.

Medlemskap och certifikat 

Vi är bl.a medlemmar i: Svenska Stenindustriförbundet, Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästareförening såväl som Byggkeramikrådet (BKR) och Plattsättning Entreprenörernas Riksförening (PER).

Vi har även tilldelats behörighet för utförande av arbeten för våtrum enligt Byggkeramikrådets Branschregler (BBV).

 • Våtrumsbehöriga (BKR/BBV)
 • ID06
 • ID06 Kompetensdatabas

Vi hjälper dig att finna den form av markläggning som passar just dig och dina behov. Kontakta oss för markanläggning i Stockholm! Välkommen.