RING OSS - 08-124 202 47

Markanläggning Stockholm

RING OSS - 08-124 202 47

Mark

Vi utför olika typer av arbeten av markanläggning i Stockholm. Här har vi även byggt en mur.

Vi kan allt om mark och markanläggning! Vi åtar oss nämligen samtliga uppdrag inom mark- och markanläggning i Stockholm, oavsett om det handlar om dränering av husgrunder eller tomtplanering och vägbyggen. Vi hjälper dig även med park- och grönområden såväl som underhåll av diverse. Helt enkelt alla markrelaterade uppdrag, det vill säga alla uppdrag inom mark och markanläggning i Stockholm.

Kontakta oss – vi hjälper dig med allt inom mark och markanläggning i Stockholm.

Mark och markarbeten i alla dess former 

Mark- och markarbeten såsom markanläggning i Stockholm är ett brett arbetsområde som i stort syftar till att forma och bereda mark för att i ett senare skede kunna uppföra en byggnad eller anläggning. Det kan således handla om att både förbereda och underhålla mark där man exempelvis vill bygga ett hus. 

Ett och samma projekt – flera olika tjänster 

Beroende på var i projektet du befinner dig kan vi därför erbjuda dig många olika tjänster, vad gäller både hela och delar av projektet. Är du precis i uppstarten eller har du redan kommit en bit på vägen? Vi tar vid närhelst du önskar, oavsett var ditt behov börjar! Önskar du hjälp med flera projekt samtidigt eller löpande bistår vi dig självklart i alla dessa led också, om så önskas.

Vi hjälper dig med både diverse markarbeten och markanläggning i Stockholm. 

Våra tjänster inom markanläggning i Stockholm

Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten inom mark med syfte att forma och bereda mark för uppförande av både byggnader såväl som anläggning av tomter och trädgårdar. Kontakta oss för markanläggning i Stockholm!

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi erbjuder både skräddarsydda lösningar och enskilda tjänster inom mark och markarbeten såsom markanläggning i Stockholm beroende på vad du som kund önskar och behöver, såväl som vad ditt projekt kräver. Hur kan vi hjälpa just dig?

Olika sorters uppdrag inom mark- och markarbeten

Vi arbetar både högt och lågt som brett, och utför diverse uppdrag inom mark- och anläggningsarbeten som till exempel markanläggning i Stockholm. 

Exempel på andra markarbeten är:

  • Dikning
  • Dränering
  • Schaktning
  • Tomtplanering
  • Utjämning

Vi hjälper dig med markarbeten och markanläggning i Stockholm oberoende uppdragets storlek. Vi vänder oss till både privatpersoner och offentlig miljö och har självklart erfarenhet av både mindre och större markarbeten för att kunna tillgodose just dina behov – oavsett vilka de är.

Kontakta oss idag! Välkommen.